Jak spočítat potřebný výkon kamen?

Abychom spočítali potřebný výkon kamen, potřebujeme znát několik faktorů.

  1. Objem vyhřívaného prostoru: Velikost místnosti ovlivní potřebný výkon. Čím větší místnost, tím větší výkon kamen bude k vytápění potřeba.
  2. Tepelná izolace: Zahrunuje jak izolaci domu tak i okna, dveře, atd...  Pro dobře izolované bydlení stačí menší výkon. Nejčastěji dělíme na izolaci: Velmi špatnou (Zdivo a střecha nezateplené + stará okna), Spíše špatnou (Zdivo zateplené + nová okna), Spíše dobrou (Zdivo a střecha zateplené + nová okna) a nízkoenergetické a pasivní domy 
  3. Další faktory: Je potřeba zohlednit také další faktory, jako je například kde se objekt nachází. Je rozdíl pokud je dům v nížině nebo na kopci. Také rozlišujeme podnebí a to nejčastění na chladné, průměrné a teplé.

 

Teď trocha matematiky

spočítat potřebný výkon topení pomocí následujícího vzorce:

Q=V×ΔT×k

Kde:

Q je potřebný výkon v kW (kilowatech),
V je objem místnosti v m3,
ΔT je požadovaný teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou v °C,
k je tepelný koeficient, který zahrnuje faktory jako izolace a ostatní. Tento koeficient se bude lišit v závislosti na typu topení (například kamna na dřevo, elektrická kamna atd.).

 

Pojďme si zkusit jednoduchý příklad výpočtu potřebného výkonu kamen.

Předpokládejme, že máme místnost o rozměrech 7 metrů na 6 metrů a výšce 2,5 metru. Tedy objem místnosti je:

V=7m×6m×2,5m=105m3

1kW výkonu krbových kamen nebo krbové vložky vyhřeje cca 20 m3. (Tento vzorec platí pro starší, tepelně neizolované domy a byty!)

Máme  tedy místnost 105 m3, dosadíme do vzorce 105:20 = 5,25 kW pro starší nezateplený dům či byt nebo 105:40 = 2,625 kW pro zateplený dům, byt či novostavbu. Výsledek je nejnižší nutný, tedy minimální výkon krbových kamen nebo vložky!

 

Je důležité poznamenat, že komplexní výpočet potřebného výkonu kamen zahrnuje mnoho proměnných a faktorů. Pro přesnější stanovení potřebného výkonu a volbu vhodného typu kamen nás můžete kontaktovat. S našimi 15 lety zkušeností v oboru vám můžeme poskytnout individuální poradenství a doporučení ohledně vhodného výběru typu kamen.