Co je dvoustupňové spalování?

ZELENÉ TEPLO  =  JØTUL

Dřevo je obnovitelný a ekonomicky výhodný zdroj tepla.

Jako jeden z mála energetických zdrojů je CO₂-neutrální a nepřispívá ke globálnímu oteplování. Proto se úřady v Norsku rozhodly do roku 2020 zdvojnásobit využití bioenergie a doporučují topit dřevem. Aby spalování dřeva bylo šetrné vůči životnímu prostředí, je důležité zvolit moderní topeniště s technologií čistého spalování. Jøtul patří ve výrobě takovýchto „zelených“ topidel ke světové špičce.

 

ČISTÉ SPALOVÁNÍ


Topení dřevem ve výrobcích Jøtul nemá žádné negativní dopady na přírodu a klima, kamna nebo krb Jøtul s čistým (dvoustupňovým) spalováním vypouští do ovzduší o 90 % zplodin méně než stará kamna. Díky výměně topidel za produkty s dvoustupňovým spalováním se v posledních letech podařilo výrazně snížit množství smogu v největších norských městech. Po zavedení přísných ekologických norem v Norsku v roce 1998, které předepisují kamna a krby s technologií čistého spalování, se roční emise pevných částic do ovzduší snížily o 17 000 – 20 000 tun. Až se vymění všechna topeniště v Norsku za kamna a krby s dvoustupňovým spalováním, budou problémy se smogem ve velkých městech vyřešeny. Topení dřevem podporuje také norské Hnutí pro ochranu životního prostředí, zvláště proto, že neovlivňuje klima naší planety.

Norské komuny dokonce často dotují nákup nových kamen a krbů Jøtul – právě proto, že moderní kamna Jøtul mají zdaleka nejnižší emise částic a spotřebují pro vytápění mnohem méně paliva.


Zdroje:  Centrální statistický úřad Norska (Statistisk Sentralbyrå), Enova, Sintef, norské Sdružení pro ochranu přírody (Naturvernforbundet), Direktoriát pro klima a znečištění životního prostředí (Klima og Forurensingsdirektoratet), norský cech kamnářů (Norsk Varme) a Jøtul AS.