Primární,sekundární a terciální přívod vzduchu. Jak se v tom vyznat?

Terciální přívod vzduchu u krbových kamen odkazuje na třetí způsob zásobování - přidávání vzduchu do spalovacího prostoru. Tento termín je často spojen s vysokou účinností moderních kamen která mají sofistikovaný systém spalování.

Pojdmě se společně podívat na rozdíly: 

  • Primární přívod vzduchu je základním zdrojem vzduchu pro spalování, který se obvykle ovládá otvorem ve spodní části krbu nebo kamen.
  • Sekundární přívod vzduchu přináší další vzduch, který podporuje sekundární spalování, čímž se snižuje emise a zvyšuje účinnost spalování.
  • Terciální přívod vzduchu je pak ještě další možností přidání vzduchu do spalovací komory. Tento vzduch se obvykle přivádí do prostoru poblíž hořáku nebo plamenů, aby se maximalizovala oxidace plynů a minimalizovaly emise. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti spalování a snížení zplodin spalování.

Výhodou terciálního přívodu vzduchu je, že umožňuje lepší kontrolu procesu spalování, což může vést k čistšímu a efektivnějšímu hoření paliva. Takový systém také může pomoci snížit tvorbu nebezpečných emisí, jako jsou oxidy dusíku a oxidy uhelnaté.

Celkově řečeno, terciální přívod vzduchu je jedním z několika prvků moderních kamen s vysokou účinností. Pomáhá maximalizovat účinnost spalování a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.