Výkon krbové vložky nebo kamen

Jednotlivé krbové vložky a kamna mají svou vytápěcí schopnost - objem prostoru který je dané topidlo pomocí svého výkonu vyhřát. Právě výkon je tedy jedním z hlavních argumentů při výběru krbové vložky nebo kamen. A právě pro správné určení výkonu využíváme dva základní způsoby - výpočet a odhad.

Výpočet výkonu

Jedná se o poměrně přesnou metodu výpočtu, pro niž však musíme znát několik základních veličin.

  • Pc - tepelná ztráta domu
  • Vc - celkový obestavený vytápěný prostor
  • Vk - prostor který chceme vytápět krbem nebo kamny

Výkon topidla Pk tedy spočítáme dle vzorce: Pk = Vk x Pc/Vc

Konkrétně:

  • krbovou vložkou chceme vytápět prostor Vk = 360 m3
  • celková tepelná ztráta domu Pc je 15kW
  • obestavěný prostor domu Vc je 500 m3
  • potřebný výkon krbu je potom Pk = Vk x Pc/Vc = 360 x 15/500 = 10,8 kW

Což je po zaokrouhlení 11 kW. 1 kW nehraje velkou roli, proto si můžete vybrat krbové vložky od 10 do 12 kW

Odhad výkonu

Zobrazená tabulka uvádí, jak velký prostor vyhřeje 1kW výkonu v závislosti na tepelně-izolačních vlastnostech vašeho domu a na podnebí v dané oblasti

  podnebí chladné průměrné teplé
izolace objektu velmi špatná 16 19 23
  spíše špatná 20 24 29
  spíše dobrá 27 32 40
  velmi dobrá 40 45 54

Konkrétně:

Rodinný dům s poměrně kvalitní izolací umístěný například někde v okolí Prahy má tedy izolaci "spíše dobrá" a podnebí "průměrné" Tudíž v tomto domě vyhřeje 1kW výkonu prostor o objemu 32m3. Nyní už jen jednoduše tímto číslem vydělíme vytápěný prostor (např.360 m3). Tím jsme zjistili, že požadovaný výkon krbu nebo kamen je 11,25 kW. Což je po zaokrouhlení 11 kW. 1 kW nehraje velkou roli, proto si můžete vybrat krbové vložky od 10 do 12 kW.